Käed taskus kursus

Käed taskus kursus paneb osalejad olukorda, kus nende ainus varustus on seljas olevad riided… Eesmärgiks on tagada neli ellujäämisprioriteeti – vesi, varjualune, tuli ja toit. Adrenaliini pakkuva kursuse pikkus on kuni 30 tundi. Kas oled valmis millekski, mis nõuab head sihikindlust, motiveeritust ja tahet võtta ette see lisa samm?
Eneseületusega kaasneb vaimne rahulolu ja rutiinist kõrvale astumine ergutab meeli.
Käed taskus kursusel on saatjaks Ellujäämisakadeemia instruktor kelle varustus sellel hetkel ei ole osaleja omast parem… Instruktor on grupi abimees aga samas üks kõigist. Ellu tuleb jääda kõigil ja kasutada on vaid meie ise, loodus ja positiivsus.

Tähelepanu! Kursusel osaleja peab olema vähemalt 18 aastat vana!

Käed taskus kursuse puhul on oluline, et inimene oleks füüsiliselt ja vaimselt vastupidav. Vasta nõusolekuga allolevale:

Suudan stressirikkas olukorras jääda rahulikuks;
Mu tervis peab vastu lühiajalisele toitainete ja vee vaegusele;
Annan endast maksimumi ja jõuan sihini ka siis, kui on tavapärasest raskem.

Kohtume metsas!

Broneerimiseks ja lisainfoks: martin@ellujaamisakadeemia.ee; 56 909 536